Beste nieuws en artikelen uit Nederland

Een offerte voor een asbestattest in België

Een asbestattest is een certificaat dat aangeeft of een gebouw al dan niet asbest bevat en zo ja, waar. Het wordt afgegeven door OVAM (de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) nadat een erkende deskundige het gebouw heeft bezocht en een asbestinventaris heeft gemaakt. Asbest is een schadelijk materiaal dat ernstige ziekten kan veroorzaken als men de vezels inademt. Daarom is het belangrijk om te weten of een gebouw asbest bevat en hoe men het veilig kan beheren of verwijderen. U kunt een asbestattest offerte aanvragen om te weten wat de kosten zullen zijn.

Een asbestattest is verplicht voor de verkoop van gebouwen die gebouwd zijn voor 2001, sinds 2022. De verkoper moet het certificaat aan de koper overhandigen op het moment dat hij de compromis tekent. De inhoud van het asbestattest moet ook worden opgenomen in de akte van verkoop. Tegen 2032 moet elke gebouweigenaar een asbestattest hebben voor zijn eigendom. Het certificaat heeft tot doel de gezondheid van de nieuwe eigenaars of gebruikers van het gebouw te beschermen en hen te informeren over de mogelijke aanwezigheid van asbest.

Een asbestattest is gebaseerd op een niet-destructieve asbestinventaris, wat betekent dat de deskundige alleen de materialen inspecteert die een risico kunnen vormen tijdens het normale gebruik van het gebouw. De deskundige beschadigt of breekt geen muren of vloeren om verborgen asbest op te sporen. Soms moeten echter kleine monsters van verdachte materialen worden genomen en in een laboratorium worden geanalyseerd om te bevestigen of ze al dan niet asbest bevatten.

Een asbestattest geeft voor elk materiaal of bouwdeel dat asbest bevat aan:

• de locatie en de toestand
• het risiconiveau (laag, middelmatig of hoog)
• de aanbevolen actie (veilig gebruik, beheer of verwijdering)
• de maximale termijn voor verwijdering

Als er geen asbest aanwezig is in het gebouw, wordt dit bevestigd in het asbestattest.

De kosten van een asbestattest kunnen variëren naargelang verschillende factoren, zoals de grootte en de complexiteit van het gebouw en de locatie van het gebouw. De prijzen kunnen ook verschillen per erkende deskundige. In het algemeen kan een asbestattest voor een huis in België tussen 350 en 900 euro kosten. Voor grotere gebouwen, zoals commerciële gebouwen, kan de prijs hoger zijn. Het is raadzaam om een asbest offerte aan te vragen bij een erkende asbest expert.

Een asbestattest maakt deel uit van het plan van de Vlaamse regering om Vlaanderen tegen 2040 asbestveilig te maken. Door asbest in slechte staat op te sporen en te verwijderen, wil de regering gezondheidsproblemen en milieuschade veroorzaakt door asbestvezels voorkomen. Asbestveilig betekent dat alle materialen die asbest bevatten ofwel verwijderd zijn ofwel in goede staat verkeren en goed beheerd worden.

Daarom, als u eigenaar bent of een gebouw wilt kopen dat gebouwd is voor 2001 in Vlaanderen, moet u er een asbestattest voor hebben. Het is een eenvoudige en doeltreffende manier om te weten of uw gebouw asbest bevat en hoe u er veilig en wettelijk mee kunt omgaan.

Om een asbestattest aan te vragen, kunt u contact met ons opnemen via asbestattest-aanvragen.be. Het is verplicht om een asbestattest te hebben als u een gebouw wilt verkopen dat gebouwd is voor 2001. Het asbestattest moet beschikbaar zijn op het moment dat u de overeenkomst met de koper tekent.

Om een asbestattest te krijgen, moet u een gecertificeerde asbestdeskundige inventarisatie (ADI – asbest attest aanvragen) aanstellen. Deze deskundige zal uw gebouw inspecteren en een inventaris maken van alle materialen die asbest kunnen bevatten. Hij of zij zal ook de toestand van het asbest beoordelen en advies geven over hoe u het veilig kunt beheren of verwijderen.

https://asbestattest-aanvragen.be/
Previous Article

Hotel Kogerstaete Texel Comfortabel Verblijf in De Koog

Next Article

Professioneel Schoonmaakbedrijf Zaandam

You might be interested in …