Beste nieuws en artikelen uit Nederland

Een offerte voor een asbestattest in België

Een asbestattest is een certificaat dat aangeeft of een gebouw al dan niet asbest bevat en zo ja, waar. Het wordt afgegeven door OVAM (de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) nadat een erkende deskundige het gebouw heeft […]